Od března 2014 došlo k převodu ambulance od MUDr. Jany Hajduškové na MUDr. Martina Friedla.

V ambulanci nabízíme:

- komplexní služby praktického lékaře pro dospělé (věk od 16-...)

- závodní preventivní péči

- dispenzární péči o pacienty s diabetes mellitus (cukrovkou) léčené tabletami (PAD - perorálními antidiabetiky)

Činnost zdravotního střediska v areálu závodu Biocel Paskov započala s výstavbou Severomoravské celulózky v Paskově, na jaře roku 1980 v provizorních prostorách dřevěných unimobuněk. Péči zajišťovala MUDr. Čechová spolu se sestrou Karhánkovou.

Na podzim roku 1980 místo MUDr. Čechové nastoupila paní doktorka Hajdušková. Souběžně se stavbou Biocelu bylo vybudováno i komplexní zdravotní středisko, pro tehdy cca 3.000 zaměstnanců, a zajišťovalo péči pro děti, dospělé, závodní péči, stomatologii i výdejnu léků. V této podobě fungovalo do roku 1990, kdy se část péče přesunula do centra města Paskov. Od roku 2007 začala vzájemná spolupráce MUDr. Hajduškové a MUDr. Friedla. Od března 2014 ukončila praxi paní doktorka Hajdušková a převzal MUDr. Friedl spolu s novou sestřičkou Bc. Lucií Sikorovou.

V roce 2003 ukončil studium na LF Masarykovy univerzity v Brně.

Praxe na interním oddělení nemocnice ve Frýdku-Místku do r. 2013.

Od roku 2007 lékařská služba první pomoci.

Od roku 2007 praxe v ambulantní ordinaci Paskov.

Vystudovala obor Všeobecná sestra na Střední zdravotní škole.

Poté vystudovala obor Všeobecná sestra na Vysoké škole zdravotnické o.p.s., Praha.

Praxe jako všeobecná sestra na ARO.

Od roku 2014 všeobecná sestra v ambulanci praktického lékaře Paskov.

V roce 2015 úspěšně dokončila studium při zaměstnání Trenčianske univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčine.

Od roku 2014 všeobecná sestra v ambulanci praktického lékaře Paskov.