Od března 2014 došlo k převodu ambulance od MUDr. Jany Hajduškové na MUDr. Martina Friedla.

V ambulanci nabízíme:

- komplexní služby praktického lékaře pro dospělé (věk od 16-...)

- závodní preventivní péči

- dispenzární péči o pacienty s diabetes mellitus (cukrovkou) léčené tabletami (PAD - perorálními antidiabetiky)

Činnost zdravotního střediska v areálu závodu Biocel Paskov započala s výstavbou Severomoravské celulózky v Paskově, na jaře roku 1980 v provizorních prostorách dřevěných unimobuněk. Péči zajišťovala MUDr. Čechová spolu se sestrou Karhánkovou.

Na podzim roku 1980 místo MUDr. Čechové nastoupila paní doktorka Hajdušková. Souběžně se stavbou Biocelu bylo vybudováno i komplexní zdravotní středisko, pro tehdy cca 3.000 zaměstnanců, a zajišťovalo péči pro děti, dospělé, závodní péči, stomatologii i výdejnu léků. V této podobě fungovalo do roku 1990, kdy se část péče přesunula do centra města Paskov. Od roku 2007 začala vzájemná spolupráce MUDr. Hajduškové a MUDr. Friedla. Od března 2014 ukončila praxi paní doktorka Hajdušková a převzal MUDr. Friedl spolu s novou sestřičkou Bc. Lucií Sikorovou.

V roce 2003 ukončil studium na LF Masarykovy univerzity v Brně.

Praxe na interním oddělení nemocnice ve Frýdku-Místku do r. 2013.

Od roku 2007 lékařská služba první pomoci.

Od roku 2007 praxe v ambulantní ordinaci Paskov.