komplexní zdravotní péče v oboru všeobecné praktické lékařství

odběry krve a biologického materiálu v rozsahu ambulantního zařízení

očkování:

- proti tetanu

- cenově výhodné očkování proti sezónním nemocem (chřipce, klíšťové meningoencefalitidě, ...)

- očkování do zahraničí s výjimkou očkování proti žluté zimnici (ze zákona možné jen v očkovacím centru)

screening rakoviny tlustého střeva

preventivní programy

jednou týdně ordinace do pozdních večerních hodin (pondělí 12-18 hodin)

vstupní prohlídky, výstupní prohlídky, periodické prohlídky

předepsání pravidelně užívaných léků po předchozí telefonické domluvě bez následného čekání, přednostně

možnost objednání k ošetření na smluvené datum a hodinu

návštěvní služba dle telefonické domluvy

- EKG

- malý zákrokový sálek k provádění drobných výkonů (ošetření ran, defektů)

Vyšetření pro nositele střelné zbraně 300Kč
Vyšetření pro ŘP (první) 300Kč
Vyšetření pro řidiče nad 65 let 200Kč
Vyšetření pro rozšíření ŘP 200Kč
Vyšetření pro rizikové/nerizikové sporty 200Kč
Vystavení zdravotního průkazu 200Kč
Vypsání oznámení úrazu pro pojišťovnu 200Kč
Vypsání oznámení úrazu pro pojišťovnu KOOPERATIVA 500Kč
Výpočet bolestného na žádost pacienta 200Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace 200Kč
Potvrzení pro úřad práce 100Kč
Potvrzení pro způsobilost práce s dětmi 100Kč
EKG 250Kč
Potvrzení přihlášky na školu 50Kč
Aplikace vakcíny 100Kč
Dokument E116 284Kč