Vstupní, výstupní, periodické popř. mimořádné prohlídky dle příslušného ceníku.

Možnost paušální roční platby za základní služby.

Výhody pro podnik: znalost zdravotně pracovní problematiky lékaře u konkrétního podniku s možností cílené prevence, užší kontakt s vedením a regionální blízkost firmy.

Vstupní nebo celková prohlídka 500Kč
Závodní preventivní prohlídka riziková/neriziková - hradí zaměstnavatel 500Kč
Výstupní, mimořádná prohlídka - hradí zaměstnavatel 350Kč
Vystavení zdravotního průkazu 200Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace 200Kč
Audiometrie 400Kč
Spirometrie 250Kč
EKG 250Kč
Aplikace vakcíny 100Kč

Vyšetření způsobilosti:
- svářeč, vazač 350Kč
- řidič VZV 350Kč
- způsobilost práce s plynovým/elektrickým zařízením (vyhláška č. 50/1978) 350Kč

Školení zaměstnanců každá 1 hod. 700Kč
Cestovní výlohy každý 1km 10Kč