Vstupní, výstupní, periodické popř. mimořádné prohlídky dle příslušného ceníku.

Možnost paušální roční platby za základní služby.

Výhody pro podnik: znalost zdravotně pracovní problematiky lékaře u konkrétního podniku s možností cílené prevence, užší kontakt s vedením a regionální blízkost firmy.

Vstupní nebo celková prohlídka 600Kč
Závodní preventivní prohlídka - hradí zaměstnavatel 600Kč
Výstupní, mimořádná prohlídka - hradí zaměstnavatel 600Kč
Vystavení zdravotního průkazu 250Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace 300Kč
Audiometrie 400Kč
Spirometrie 300Kč
EKG 250Kč
Aplikace vakcíny 120Kč

Vyšetření způsobilosti:
- svářeč, vazač 400Kč
- řidič VZV 400Kč
- způsobilost práce s plynovým/elektrickým zařízením (vyhláška č. 50/1978) 400Kč

Školení zaměstnanců každá 1 hod. 750Kč
Cestovní výlohy každý 1km 10Kč