Vstupní, výstupní, periodické popř. mimořádné prohlídky dle příslušného ceníku.

Možnost paušální roční platby za základní služby.

Výhody pro podnik: znalost zdravotně pracovní problematiky lékaře u konkrétního podniku s možností cílené prevence, užší kontakt s vedením a regionální blízkost firmy.

Vstupní nebo celková prohlídka 480Kč
Závodní preventivní prohlídka riziková/neriziková - hradí zaměstnavatel 480Kč
Výstupní, mimořádná prohlídka - hradí zaměstnavatel 300Kč
Vystavení zdravotního průkazu 200Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace 150Kč
Audiometrie 370Kč
Spirometrie 200Kč
EKG 200Kč
Aplikace vakcíny 100Kč

Vyšetření způsobilosti:
- svářeč, vazač 300Kč
- řidič VZV 300Kč
- způsobilost práce s plynovým/elektrickým zařízením (vyhláška č. 50/1978) 300Kč

Školení zaměstnanců každá 1 hod. 500Kč
Cestovní výlohy každý 1km 10Kč